Brancher og kunder

Den brede sammensætning af vore kunder giver samtidig inspiration og specifik viden på tværs af virksomheder og brancher. Dette giver os en bred vifte af ideer og forslag til løsning af de stillede opgaver.

Vore kunder omfatter bl.a. håndværkere i bred forstand, produktions- og engrosvirksomheder, serviceerhverv, detailhandel, læger, fysioterapeuter, IT-virksomheder, andelsbolig- og ejerforeninger samt ejendoms- og investerings- virksomheder.

Driftsformerne omfatter bl.a. enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber.