LINKS

Når du vil vide mere

Ønsker du yderligere information, kan du her linke dig videre.

Brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark FSR www.fsr.dk giver generel information og vejledning til gavn for bl.a. virksomheder.

Hos Erhvervsstyrelsen www.erhvervsstyrelsen.dk kan du bl.a. få selskabsoplysninger og regnskaber.

Told&Skat www.toldskat.dk giver generelle retningslinier for bl.a. told- og skattesatser.

Realkredit Danmark www.rd.dk generel information om låneforhold. (Såfremt du er kunde og ønsker speciel information om egne lån herunder lånetilbud – husk at have kontrolkoden klar)

Nykredit www.nykredit.dk, generel information om låneforhold. (Såfremt du er kunde og ønsker speciel information om egne lån herunder lånetilbud – husk at have kontrolkoden klar)

Ved Statens Information www.si.dk kan du få generel information om det offentlige.

Hos Danmarks Statistik www.dst.dk finder du bl.a. information om nettoprisindex.

Nyhedsinformation www.ni.dk er en generel informationsdatabase, hvor du kan finde aviser, søgemaskiner, oplysningen, erhverv, etc.