YDELSER

Når revisorydelser handler om tillid!
Revisorydelser er en tillidssag. Det giver tryghed at vide, at der er styr på virksomheden, at der bliver skabt udvikling, og at målene nås. Her er support og dialog en støtte.
Vores kundegrundlag er meget bredt og forskelligartet, og derfor er vore ydelser og servicering tilpasset den enkelte kunde.
Det handler om tillid – og at finde de optimale løsninger, uanset hvilke opgaver vi stilles overfor.

Brancher og kunder
Den brede sammensætning af vore kunder giver samtidig inspiration og specifik viden på tværs af virksomheder og brancher. Dette giver os en bred vifte af ideer og forslag til løsning af de stillede opgaver.
Vore kunder omfatter bl.a. håndværkere i bred forstand, produktions- og engrosvirksomheder, serviceerhverv, detailhandel, læger, fysioterapeuter, IT-virksomheder, andelsbolig- og ejerforeninger samt ejendoms- og investerings- virksomheder.
Driftsformerne omfatter bl.a. enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber.

Etablering af egen virksomhed
I etableringsfasen rådgiver vi med det primære formål at skabe et godt fundament for opstarten af din virksomhed. Vi fokuserer bl.a. på form, struktur, registreringer og likviditetsfaciliteter.